آراد برندینگ
خانه / حبه عناب ارگانیک

حبه عناب ارگانیک

حبه عناب ارگانیک در کارخانه شاینا شرق بیرجند تولید می شود. این شرکت که توسط آقای محمد افسری ثبت شده است توانسته است در سال های اخیر از خام فروشی عناب جلو گیری کند. عناب حبه ای از پودر میوه خشک شده عناب تولید می شود و قیمت آن وابسته به قیمت عناب است.