آراد برندینگ
خانه / حبه عناب درجه یک

حبه عناب درجه یک

حبه عناب درجه یک و ارگانیک از پودر عناب خشک بدست می آید. عناب بعد از پودر شدن در قالب های مخصوصی ریخته می شود و طی شرایط دمایی خاصی حبه شکل می گیرد. برای تولید حبه عناب از مجموعه ای از دستگاه ها استفاده می شود.